Департамент соціального захисту населення Чернівецької ОДА
Середа, 17.01.2018 року
збільшити розмір шрифта 100% розмір шрифта зменшити розмір шрифта
Меню сайту
Оцініть
1. Рівень доступності послуг з надання всіх видів допомог в Чернівецькій області
Всього відповідей: 130

2. Наскільки задовольняє Вас рівень надання всіх видів допомог
Всього відповідей: 123

3. Рівень поінформованості про надання всіх видів допомог в Чернівецькій області
Всього відповідей: 122

4. Наскільки задовольняє Вас рівень Вашої заробітної плати
Всього відповідей: 130
Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Про нас

(Положення) Завдання, функції, права та обов'язки Департаменту

 

3. Основними завданнями Департаменту є::

1) забезпечення на території області реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості, трудової міграції, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення, в тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також ведення обліку осіб, що мають право на пільги за соціальною ознакою;

2) забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення та соціальний захист населення;

3) координування заходів щодо реалізації державної політики зайнятості на відповідній території, сприяння повній, продуктивній, вільно обраній зайнятості, зниженню рівня безробіття, ефективному використанню робочої сили та підвищенню її якості;

4) забезпечення регулювання регіонального ринку праці шляхом розроблення та реалізації територіальних програм зайнятості населення, здійснення інших заходів щодо поліпшення ситуації на цьому ринку;

5) сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку області, організаційно-методичне забезпечення діяльності відповідних структурних підрозділів виконавчих органів рад;

6) удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками, іншими об’єднаннями громадян та організаціями роботодавців.

 

4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) проводить моніторинг у сфері праці, зайнятості, трудової міграції, загальнообов’язкового державного соціального страхування, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення , а також регіонального прожиткового мінімуму; аналізує та прогнозує соціально-трудові відносини на території області;

2) організовує проведення переговорів і укладення угоди між місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями роботодавців та профспілок, іншими уповноваженими представниками працівників на засадах соціального партнерства;

3) аналізує стан укладення колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях, надає сторонам переговорного процесу організаційно-методичну допомогу; забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства з питань розв’язання колективних трудових спорів (конфліктів);

4) подає пропозиції до програми соціально-економічного розвитку області та бере участь у їх реалізації, координує діяльність структурних підрозділів обласної державної адміністрації, пов’язану з розробленням та виконанням територіальної програми зайнятості, бере участь у розробленні інших цільових (комплексних) програм з питань, що належать до його компетенції;

5) бере участь у розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування;

6) вивчає стан використання робочої сили, аналізує розвиток процесів, що відбуваються на ринку праці та у сфері професійної освіти; здійснює організаційно – консультаційне та інформаційне забезпечення професійного навчання кадрів на виробництві; бере участь у розробленні пропозицій щодо створення робочих місць, доцільності створення і розміщення нових підприємств, створення спеціальних (вільних) економічних зон;

7) вивчає стан трудової міграції на території області, готує пропозиції щодо регулювання міграційних потоків, бере участь у проведенні перевірок дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

8) бере участь у встановленому порядку в розробленні мобілізаційних заходів та бронюванні військовозобов’язаних у період мобілізації та на воєнний час;

9) забезпечує діяльність комісій у справах альтернативної (невійськової) служби;

10) забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці, проведення державної експертизи умов праці на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та виробництвах фізичних осіб-підприємців, здійснення державного контролю за правильністю призначення та надання працівникам пільг і компенсацій за роботу з шкідливими та важкими умовами праці;

11) вивчає стан дотримання законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, подає пропозиції щодо вдосконалення такого законодавства та підвищення ефективності діяльності фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;

12) здійснює державний контроль за своєчасною виплатою заробітної плати працівникам, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, додержанням підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а також фізичними особами – підприємцями законодавства з питань зайнятості та соціального захисту населення;

13) координує і контролює роботу підрозділів, що здійснюють нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; надає практичну, консультаційно-правову та організаційно-методичну допомогу; сприяє веденню персоніфікованого обліку в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, розвитку недержавних систем пенсійного забезпечення, впровадженню та розвитку багаторівневої пенсійної системи;

14) проводить роботу з надання державної соціальної допомоги і підтримки малозабезпеченим громадянам, у тому числі інвалідам; здійснює контроль за правильністю і своєчасністю призначення та виплат допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, виконанням інших заходів соціального захисту населення; координує і контролює роботу підрозділів з нарахування і виплати допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат;

15) забезпечує створення банку даних інвалідів; сприяє інтеграції інвалідів у суспільство, безперешкодному їх доступу до об’єктів соціальної інфраструктури;

16) сприяє розвитку центрів професійної реабілітації інвалідів та соціальної реабілітації дітей-інвалідів, подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у реабілітаційних установах; опрацьовує і аналізує документи про видатки на функціонування реабілітаційних установ, підпорядкованих органам праці та соціального захисту населення, направляє інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення;

17) організовує роботу із забезпечення інвалідів транспортними засобами, протезно-ортопедичними виробами, іншими засобами технічної реабілітації, спеціальними засобами пересування і самообслуговування, а також матеріального та соціально-побутового обслуговування; організовує, координує та здійснює контроль щодо забезпечення інвалідів, ветеранів війни та праці санаторно-курортним лікуванням;

18) вивчає стан матеріально-побутового забезпечення та потреби соціально незахищених громадян, у тому числі інвалідів, вживає заходів для створення соціальних служб з надання послуг цим громадянам, забезпечує організацію роботи зі створення у регіоні мережі установ і закладів з надання соціальних послуг;

19) забезпечує створення бази даних одиноких громадян, які потребують соціального обслуговування та соціальних послуг, проводить роботу, пов’язану з розвитком, зміцненням мережі інтернатних установ, територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, координує та контролює їх діяльність; сприяє розвиткові в інтернатних установах та стаціонарних відділеннях територіальних центрів, підсобного господарства і виробництва для задоволення потреб цих установ; координує та контролює у межах своєї компетенції діяльність суб’єктів, що надають соціальні послуги;

20) бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту та соціального обслуговування населення;

21) подає пропозиції місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування під час формування проектів відповідних місцевих бюджетів щодо передбачення у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення відповідних коштів на компенсацію витрат суб’єктів, що надають соціальні послуги;

22) організовує контроль в межах своєї компетенції за наданням установлених пільг інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам, дітям-сиротам, одиноким матерям, сім’ям загиблих військовослужбовців, багатодітним сім’ям та іншим категоріям громадян, координує роботу підприємств, установ та організацій з цих питань, розробляє та подає відповідні пропозиції;

23) організовує та координує роботу, пов’язану з визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та здійсненням заходів щодо їх соціального захисту і оздоровлення; розробляє основні напрямки роботи, коротко і довго строкові прогнози, проекти цільових програм забезпечення соціального захисту зазначених осіб і подає пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази з цих питань;

24) організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

25) організовує, координує та контролює надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

26) організовує, координує та контролює здійснення відповідно до законодавства грошових компенсацій інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, а також вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

27) організовує роботу комісій з розгляду питань, пов’язаних з наданням статусу учасника війни;

28) координує діяльність благодійних, релігійних, громадських організацій, окремих громадян у наданні допомоги та соціальних послуг соціально незахищеним громадянам;

29) у межах своєї компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім’ям з дітьми;

30) бере участь у підготовці пропозицій щодо укладення (розірвання) і визначення умов контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, а також щодо погодження призначення на посаду і звільнення з посади керівників установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України;

31) спрямовує і контролює роботу управлінь праці та соціального захисту населення районних державних адміністрацій; вивчає, узагальнює і поширює досвід та впроваджує прогресивні методи в їх роботу; надає практичну та організаційно-методичну допомогу відповідним структурним підрозділам виконавчих органів рад;

32) проводить роботу з підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки працівників управління, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери Департаменту; координує підготовку соціальних працівників для області;

32) проводить роботу з підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки працівників управління, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери Департаменту; координує підготовку соціальних працівників для області;

32) проводить роботу з підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки працівників управління, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери Департаменту; координує підготовку соціальних працівників для області;

34) організовує через засоби масової інформації роз’яснення нормативно-правових актів про працю, зайнятість, трудову міграцію, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист, соціальні послуги та соціальне обслуговування населення;

35)утворює підрозділи комп’ютерної обробки інформації, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі єдиної інформаційної системи Міністерства соціальної політики України;

36) виконує функції управління майном, що належить йому на праві оперативного управління;

37) забезпечує в установленому порядку ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

38) забезпечує створення та підтримання в актуальному стані бази даних одержувачів усіх видів соціальної допомоги;

39) забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань та координує роботу в рамках таких проектів;

40) забезпечує виконання функцій, покладених на державну експертизу умов праці;

41) сприяє інтеграції у суспільство бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, їх соціальній адаптації;

42) визначає потребу та подає пропозиції обласній державній адміністрації про утворення закладів соціального захисту бездомних громадян та установ, що надають соціальну допомогу особам, звільненим з місць позбавлення волі; проводить роботу, пов’язану з розвитком їх мережі та зміцненням матеріально-технічної бази, контролює якість надання ними соціальних послуг;

43) бере участь у вирішенні питань влаштування до стаціонарних закладів, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України (за умови наявності відповідних документів для поселення до будинку-інтернату), колишніх військовополонених, які повернулися на Батьківщину, а також до установ тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які залишили територію держави, в якій ведуться або велися бойові дії та перебувають в Україні на законних підставах;

44) координує діяльність волонтерських організацій та окремих волонтерів у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

45) організовує відповідно до законодавства впровадження нових соціальних послуг, у тому числі платних, узагальнює інформацію про потребу в наданні соціальних послуг відповідними установами, закладами та фізичними особами, подає обласній державній адміністрації пропозиції щодо створення ефективної системи надання соціальних послуг;

46) здійснює внутрішній фінансовий контроль за роботою підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

47) виконує інші функції, передбачені законодавством.

 

5. Департамент має право:

1) подавати голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, міністерств інших центральних органів виконавчої влади, у разі порушення ними законодавства у сфері праці, зайнятості, соціального захисту та соціального обслуговування або антикорупційного законодавства;

2) подавати у разі потреби обласній державній адміністрації, Міністерству соціальної політики України пропозиції щодо поліпшення ситуації у сфері праці, зайнятості, професійної освіти, трудової міграції, соціального страхування, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення області;

3) залучати до розгляду питань та підготовки пропозицій спеціалістів інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками);

4) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5) проводити в установленому порядку семінари, наради та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6) засновувати в установленому порядку друковані засоби масової інформації для висвітлення питань, що належать до його компетенції, а також випускати проспекти, листівки та інші матеріали;

7) виступати замовником науково-дослідних робіт у сфері соціально-трудових відносин, оплати і нормування праці, зайнятості, професійної освіти та трудової міграції, загальнообов’язкового державного соціального страхування, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення, налагодження соціального партнерства.

Повідомлення
[17.11.2015][Важливо]
Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву надає кредити на будівництво (реконструкцію) житла під 11,6% річних у гривні (0)
[06.11.2015][Важливо]
Рідні інваліда та їхні спадкоємці зможуть отримати безоплатно у власність автомобілі (0)
[04.11.2015][Важливо]
Уряд вдосконалив механізм використання бюджетних коштів для соціальної і професійної адаптації учасників АТО (0)
[29.10.2015][Важливо]
Уряд України ухвалив низку рішень, спрямованих на спрощення нарахування субсидій, прозорість та гнучкість встановлення тарифів (0)
[05.10.2015][Важливо]
З 1 жовтня за газ платитимемо 3600 грн. за тисячу кубів (0)
[30.09.2015][Важливо]
оплата праці працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення (0)
[21.09.2015][Важливо]
Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є доступною кожному! (0)
[18.09.2015][Важливо]
ВР ратифікувала Конвенцію МОП про основні цілі та норми соціальної політики (0)
[17.09.2015][Важливо]
Уряд схвалив розроблену Мінсоцполітики нову редакцію Закону про соціальні послуги (0)
[15.09.2015][Важливо]
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ АТО ЗАСОБАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗА КОРДОНОМ (0)
Календар
«  Січень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Пошук
Зробити безкоштовний сайт з uCoz